Skötselråd

Vad äter kaninen? Kaninerna hos oss äter hö, pellets, samt på vintern ett tillskott av havre. Hö och vatten skall kaninen alltid ha fri tillgång till. Höet skall vara av bra kvalitet, lukta gott och inte innehålla mögel. Vatten dricker kaninen enklast ur flaska. Vattenskål kan också gå bra, men se upp så kaninen inte välter ut vattnet. Det kan lätt också bli smutsigt av strömaterial, så byt ofta.

Grenar och kvistar eller något annat att slipa tänderna med skall kaninen ha. Fruktträd är en delikatess. Asp, lönn, sälg och oxel går också bra. Maskrosblad och grodblad om sommaren är mycket uppskattat. Urinen kan färgas röd av maskrosbladen, men det är inte farligt. Äpplen och morötter går också ned snabbt.

Viktigt att tänka på! Allt foderbyte, samt övergången till grönfoder om våren/sommaren bör ske successivt. Annars kan kaninen få diarré. Ge då din kanin enbart hö och vatten tills kulorna blivit fasta igen. (Viss del av kaninens avföring är naturligt lite lösare än de vanliga hårda kulorna, detta är inte onormalt och skall inte behandlas.)

Skötsel av kaninen.

Hur du sköter om din kanin kan bero på vad det är för ras och av vilken pälskvalitet. De dvärgvädurskaniner jag säljer behöver ingen särskild pälsvård. Klorna skall klippas då de blir långa. På kaniner med ljusa klor ser man pulpan, den blodfyllda kanalen som går i klon, om du håller kaninens tass mot ljuset. På mörkpälsade kaniner kan det vara svårare att se, då de ofta har mörka klor. Klipp straxt efter pulpan. Om du råkar klippa i pulpan kan det blöda ymnigt. En klosax kan du köpa i zoohandeln.

Inne eller ute?

Kaniner kan hållas både inne och ute. Bor man i lägenhet och vill ha utekanin, kan man ha det på balkongen. Vad som är viktigt är att i tid tänka igenom om kaninen skall vara ute- eller innekanin. Skall din kanin vara ute kommer den att sätta vinterpäls då vädret blir kyligare. Du kan inte plocka ut din kanin mitt i vintern, då har den inte satt vinterpäls och fryser sannolikt ihjäl. Du kan heller inte ta in din utekanin på vintern för att leka med den inomhus en stund. Har du väl tagit in den kan du inte släppa ut den i uteburen igen. Jag kan heller inte rekommendera att lyfta in en kanin med vinterpäls rakt in i värmen, utan att först successivt vänja den vid det nya klimatet.

Vintertid kan det vara kallt. Se till att kaninen har ordentligt med ren halm att värma sig med. Håll ett vakande öga på vattnet. En utekanin skall om vintern ha ljummet vatten minst två gånger om dagen för att få i sig tillräckligt med vätska. Enklast kan vara att använda sig av skål vintertid, då flaskor lätt fryser igen.

En eller två kaniner?

Kaniner kan med fördel hållas ensamma, förutsatt att du bryr dig om din kanin dagligen. Skall du ha två kaniner rekommenderar jag en kastrerad hane och en hona. Det går i de flesta fall bra. Två honor kan också gå bra, helst då två systrar ur samma kull som får växa upp tillsammans. Men de kan också börja dominera varandra då de blir könsmogna. Var observant på om de börjar gnabbas eller om den ena kaninen magrar, vilket kan tyda på att den dominanta kaninen förser sig med det mesta av fodret. Du kan då bli tvungen att dela på kaninerna och ha dem i varsin egen bur. Du kan också ha kaniner i burar bredvid varandra så de ser eller hör varandra. (Tex två innomhusburar eller en tvåfacksbur för utomhusbruk.)

Vad skall jag ha för bur?

För dvärgkanin upp till 3 kg skall måtten på buren vara minst 0,5 kvm samt en höjd på 50 cm enligt jordbruksverkets normer. Kortaste sidan får inte understiga 50 cm. Du får då ha två dvärgkaniner för det måttet. Vid fler djur i samma bur, måste måtten utökas med 0,25 kvm för varje djur.

Innomhusburar finns att köpa i de flesta djuraffärer, eller på begagnatmarknaden till en lite billigare peng. Tänk bara på måttet! Alla burar som säljs som kaninburar idag är tyvärr inte godkända för ändamålet enligt jordbruksverkets normer. Tänk på hur du placerar innomhusburen. Den bör stå så att kaninen får lugn och ro och slipper spring och hög musik mm.

Åretruntburar/uteburar finns av lika många varianter som det finns burbyggare. Att tänka på när du köper bur eller bygger själv är förutom måtten, att kaninen skall ha skydd för väder och vind. Buren skall heller inte vara för tät och mörk. Lämplig placering av buren är en ljus och trevlig plats, i skydd för direkt solgass då det kan bli hett. Något litet krypin att gömma sig i om kaninen blir rädd är också lämpligt. Kaninen skall också enligt senaste rekommendationerna från jordbruksverket ha en hylla som den kan hoppa upp på. Vi har våra kaniner i oisolerade burar, och ser då till att de har ordentligt med torr och fräsch halm att bädda varmt med.

Oavsett om du har din kanin i hus eller lägenhet mår den bra av att få komma ut och skutta då och då. Det kan tillgodoses i speciella betesburar, kompostgallerinhängnader (se till att kaninen är stor nog att inte smita mellan gallren) eller i koppel. Se bara upp med vilda djur och tänk på att en del kaniner gräver!

Rengöring av buren?

Tag varje dag bort urin och bajs. Byt allt material i buren ca en gång i veckan. Tänk på att det sommartid lätt kommer flugor och lägger fluglarver, så håll ett öga så att det är torrt och rent. Vintertid är det viktigt att det är torrt i buren och att kaninen har rikligt med halm. Då klarar kaninen kylan.

Hur gammal blir kaninen?

En kanin lever vanligast i 5-7 år. Den äldsta kaninen jag hittat notering om blev 12 år. (Ras okänd).

Hur gammal skall kaninen vara då jag köper den?

Dvärgvädursungarna stannar hos mamman i 7-8 veckor, vilket är rekommenderat. De diar i 21 dagar, och börjar sedan smaka på mammans mat. Vid 7-8 veckors ålder ser man också tydligt skillnaden mellan hane och hona.

Att vänja kaninen vid dig och ditt hem.

När du kommer hem med din kanin, se till att den har mat, vatten och hö. Lämna den ensam en stund att acklimatisera sig. Sitt sedan ned och tala snällt med kaninen och vänj den successivt vid sin nya husse och/eller matte.

När du lyfter din kanin kan den sprattla med bakbenen. Det är inget konstigt, och något man skall vara beredd på så man inte tappar kaninen När du väl har kaninen i famnen brukar den ligga stilla och tryggt. Men det kan krävas lite träning. Om du tillbringar mycket tid med kaninen får du den lättare tam, och den kommer att känna sig trygg med dig. Vi hanterar alla våra kaninungar från det att de är små. De är vana vid mänsklig kontakt och hantering. En kanin som aldrig blir hanterad kan vara mycket skygg och inte alls lita på människor. Det är varken kul för dig eller kaninen.

Lycka till med din nya vän!

Pernilla Wijkström Alenbring Skobys 070-698 84 82 www.skobys.se

Informationen till detta blad är hämtad från egna erfarenheter av kaninhållning, tips och råd från andra uppfödare,
Sveriges Kaninavels Föreningars Riksförbund samt
Jordbruksverket